NEVOA

Wij zijn aangesloten bij het NEVOA. Het NEVOA is een beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs. Een platform met focus op het delen van kennis en ervaring.

NEVOA voor bedrijfsjuridisch adviseurs

Bedrijfsjuridisch adviseurs zijn juristen die zich vooral richten op juridisch advies aan bedrijven, veelal het MKB. In hun advisering richten zij zich op alle juridische aspecten die binnen deze bedrijven voorbij komen.

NEVOA zet zich voortdurend voor haar leden in om het kennisniveau te vergroten en de uitoefening van het beroep van bedrijfsjuridisch adviseur verder te professionaliseren.