Alsnog recht op zwangerschapsuitkering

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden maar belangrijk om te bekijken, speciaal voor vrouwelijke zelfstandigen die op of na 7 mei 2005 maar vóór 4 juni 2008 zijn bevallen. Zij ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Maar krijgen die alsnog. De uitkering bedraagt 5.600 euro.

Alsnog zwangerschapsuitkering

Vrouwelijke zelfstandigen kregen tot 7 mei 2005 een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo) en vanaf 4 juni 2008 op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ). In de tussenliggende periode was er ten onrechte geen regeling voor zwangere zelfstandigen. Na rechterlijke inmenging wordt dit nu hersteld. Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog bij het UWV compensatie aanvragen, het betreft een standaardbedrag van 5.600 euro. De aanvraagtermijn is sinds 15 mei jl. open en eindigt op 1 oktober 2018. Het bedrag van 5.600 euro is overigens een brutobedrag, het UWV zal de loonheffingen inhouden. En het telt ook mee als inkomen voor de toeslagen.

Wie worden verstaan onder ‘vrouwelijke zelfstandigen’?

Onder vrouwelijke zelfstandigen worden niet alleen ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars en freelancers verstaan, ook degenen die in het bedrijf van hun echtgenoot werkten en waarvoor de zogeheten meewerkaftrek is geclaimd. Maar ook vrouwelijke zelfstandigen die hun bedrijf in de vorm van een BV exploiteerden of bij hun partner buiten dienstbetrekking (dus niet verzekerd voor werknemersverzekeringen) bij zijn BV werkten. Kortom, iedere vrouw die niet in dienstbetrekking (‘in de zin van de Ziektewet’) werkte.

Geldt deze regeling voor u en wilt u graag hulp bij het invullen van de aanvraag? Neem dan contact op met onze collega Karin van der Hoeven, 071 409 04 09 en kvanderhoeven@vdvdg.nl.