De verwerkersovereenkomst (AVG)

Volgens de recent in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u, wanneer u klant bent van Van Duyn Van der Geer B.V., in de meeste gevallen verplicht om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten omdat wij namens u persoonsgegevens verwerken. Uiteraard hebben wij stappen ondernomen en lichten deze graag toe.

Wat staat er in de verwerkersovereenkomst?

U en/of uw organisatie heeft persoonsgegevens aan Van Duyn Van der Geer B.V. overhandigd ten behoeve van de financiële administratie en/of controle van uw financiën, daarom bent u verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Maar wat staat er in de verwerkersovereenkomst? In de verwerkersovereenkomst staan onze afspraken vermeld rond de doel en de aard van de verwerking van uw persoonsgegevens en welke soort persoonsgegevens worden verwerkt. Om u hierin te ondersteunen hebben wij een standaard verwerkersovereenkomst voor u opgesteld. Aangezien de verwerkersovereenkomst onlosmakelijk verbonden is aan onze Algemene voorwaarden, verwijzen wij u ook graag naar de Algemene voorwaarden:

In de verwerkersovereenkomst vindt u ook een toelichting over de inzet van sub-verwerkers. Een sub-verwerker is degene die de verwerker (in dit geval VDVDG) bijstaat bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wij werken samen met:

  • Twinfield
  • Exact Online
  • Basecone
  • Visionplanner
  • Caseware
  • Afas
  • Unit4 – Salaris Online
  • Loket

Heeft u vragen of ontvangt u graag meer informatie?

Stuur uw e-mail aan privacy@vdvdg.nl of neem contact op met uw relatiebeheerder via 071 409 04 09.