BTW terugvragen op oninbare facturen

Wanneer er in het verleden sprake was van oninbare debiteuren werd een schriftelijk onderbouwd verzoek gestuurd aan de belastingdienst voor het terugvragen van oninbare BTW. Immers u had de BTW op de door u verzonden facturen via uw aangifte omzetbelasting aangegeven en afgedragen maar uiteindelijk nooit van uw cliënt ontvangen. Die werkwijze is vanaf 2018 gewijzigd en makkelijker gemaakt.

BTW aangifte

BTW op facturen gericht aan debiteuren waarvan de uiterste betaaldatum inmiddels meer dan een jaar is verstreken kan in de eerst volgende BTW aangifte worden teruggevraagd. Er kan ook alleen aanspraak gemaakt worden op dat teruggaverecht in de eerst volgende BTW aangifte nadat de uiterste betaaltermijn op de oorspronkelijke factuur een jaar is verstreken.

In april gaan wij de aangifte omzetbelasting verzorgen. Hierin kunnen we voor het eerst op deze manier de BTW terugvragen (op – mogelijk – oninbare facturen). Voor onze cliënten hebben wij op basis van de actuele financiële administratie de posten waar dit op van toepassing kan zijn in overzicht gebracht. Wij vragen onze cliënten om deze lijst te beoordelen en aan ons aan te geven van welke posten wij de BTW in de volgende aangifte moeten terugvragen.

Een voorbeeld:btw

U heeft een factuur gericht aan een debiteur op uw openstaande posten staan met een uiterste betaaldatum voor 1 januari 2017. De BTW in rekening gebracht op die factuur kunnen we terugvragen in de eerst volgende aangifte. Dat is de BTW aangifte over het 1e kwartaal 2018 welke wordt uitgevoerd in april 2018.

Belangrijk om te vermelden is dat in de eerst volgende aangifte deze werkwijze gehanteerd kan worden voor alle posten met een uiterste betaaldatum voor 1 januari 2017. (Dit geldt eenmalig voor posten van jaren terug). Maar vanaf de daaropvolgende aangifte geldt dat er telkens in de eerst volgende aangifte na het verstrijken van een jaar na de uiterste betaaldatum de BTW moet worden teruggevraagd omdat anders het teruggaaf recht vervalt. Wij verzoeken onze cliënten zelf bij de periodieke aanlevering van de financiële administratie desbetreffende posten aan ons te melden.

Mocht een cliënt (onverwacht) na het terugvragen van de oninbaar geachte BTW alsnog de factuur (deels) voldoen wordt de BTW wederom aangegeven.

Heeft u vragen over deze wijziging? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij VDVDG.