No deal Brexit? Wees voorbereid!

Alle Brexit scenario’s, van uitstel tot afstel, liggen nog open maar we lijken nu af te stevenen op een ‘no-deal’ Brexit op 29 maart aanstaande. Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zullen de onderlinge verhoudingen op meerdere gebieden veranderen. Bij een no-deal Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) niet langer deel uit van de Europese interne markt en de douane-unie. Dit betekent dat vrij verkeer van goederen en personen in principe niet langer mogelijk is. De meest in het oog springende veranderingen bij een no-deal Brexit zullen zich op gebied van douane voordoen en met betrekking tot werknemers die grensoverschrijdend werken. Wees hierop voorbereid!

 

Aandachtspunten met betrekking tot import en export

Indien je handelt met het VK zal je douaneaangiften moeten kunnen doen. Om dit mogelijk te maken moet je onder andere rekening houden met het volgende:

  • Vraag een EORI-nummer aan (Economic Operators Registration and Identification).
  • Doen van douaneaangiften: dit kun je uitbesteden aan een douane-expediteur, maar ook zelf doen. In dat geval moet je de benodigde software aanschaffen en registreren bij de Douane voor elektronisch berichtenverkeer.
  • Let op: doe je niet direct zaken met het VK, maar importeer of exporteer je met doorvoer via of overslag in het VK? Mogelijk kun je dit via een Transit procedure laat lopen, waardoor inklaren en douanerechten voorkomen kunnen worden.

Maak de additionele (douane-) kosten inzichtelijk:

  • Breng de Harmonized System (HS) codes van de goederen in beeld. Op basis van deze codes kun je invoerrechten bepalen. In geval van een no-deal Brexit zullen bij import in de EU de WTO-invoerrechten gaan gelden welke ook voor andere landen gelden waarmee geen handelsakkoord is.
  • Bij invoer in het Verenigd Koninkrijk zullen de (WTO) invoertarieven van het VK gaan gelden. Deze zullen waarschijnlijk hetzelfde zijn of vergelijkbaar met de WTO-tarieven van de EU.
  • Zodra de invoertarieven bekend zijn, kun je aan de hand hiervan de gevolgen voor de winstmarges bepalen en zo nodig de prijsstelling herzien.

Ook voor Btw-doeleinden verandert de status van het VK:

  • Na de Brexit wordt uitvoer naar het VK voor btw-doeleinden export en is het 0% tarief van toepassing, wel zullen alle transacties goed gedocumenteerd moeten worden, waarmee aantoonbaar is dat de goederen de EU hebben verlaten.
  • Bij import uit het VK wordt wel btw verschuldigd. Vraag hiervoor een artikel 23 vergunning aan, zodat de btw pas verschuldigd wordt bij het doen van btw-aangifte (en dan neutraal is) in plaats van direct op het moment van import.

Houd verder ook rekening met de benodigde exportdocumenten, vergunningen en certificeringen zoals het ‘Certificaat van Oorsprong’ en EUR.1-certificaat. Ga daarnaast na aan welke aanvullende regelingen je moet voldoen afhankelijk van de sector waarin jouw onderneming actief is zoals bijvoorbeeld in geval van handel in strategische goederen, dieren en planten, medicijnen, zuivel, etc.

Aandachtspunten met betrekking tot werknemers

Voor Britse werknemers die ten tijde van een no-deal Brexit rechtmatig in Nederland verblijven is een overgangsregeling van 15 maanden aangekondigd. Gedurende deze periode kunnen zij dus blijven wonen en werken in Nederland en moeten zij een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.

Voor zakenreizigers die pendelen tussen het VK en Nederland gaat dit in principe niet op. Britten die slechts naar Nederland komen om te werken zullen een werkvergunning nodig hebben (en vice versa idem). Start voor deze werknemers zo spoedig mogelijk een werkvergunningsprocedure op, het kan namelijk enige tijd duren voordat deze wordt afgegeven!

Indien een Britse werknemer zich in Nederland wil vestigen na een no-deal Brexit, dan is in beginsel een werk- en/of verblijfsvergunning nodig. De eenvoudigste en snelste route hiervoor is het aanvragen van een kennismigrantenvergunning voor werknemers met specifieke kennis en/of vaardigheden. De werkgever dient dan wel als verplicht erkend referent te worden geregistreerd bij de IND.

Tevens gaat de vraag spelen waar werknemers die in Nederland werken en in het VK wonen (of andersom), sociaal verzekerd zullen zijn. De EG-verordening die nu regelt waar een werknemer die grensoverschrijdend werkt is verzekerd zal na de Brexit niet meer van toepassing zijn. Mogelijk gevolg kan zijn dat werknemers niet meer, of juist dubbel, verzekerd zijn, hetgeen tot aanzienlijke kosten kan leiden. Breng dit zo spoedig mogelijk in kaart en onderneem actie waar nodig!

No-deal Brexit? Wees voorbereid!

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze documentatie? Neem dan gerust contact met ons op. U vraagt naar Bas van Gorp, fiscalist, hij helpt u verder.

bvangorp@vdvdg.nl | 071 409 04 09