Viewing posts from: November 2000

implementatie nieuwe salarissoftware valt op

by Manon van der Woude on oktober 25, 2018
0 comments

implementatie nieuwe salarissoftware valt op

Ons motto is dat u als ondernemer centraal staat. Wij zetten net dat stapje extra in onze advisering en begeleiden u graag op persoonlijke wijze. Kortgeleden zijn wij gestart met de implementatie van nieuwe salarissoftware, voor veel cliënten een behoorlijke en soms ingrijpende stap. Om hen zo ver te krijgen is het belangrijk dat zij weten waar ze 'ja' tegen zeggen. En dat snappen wij. De aanpak die is gekozen door ons team Werkgeverszaken, en in het bijzonder door collega Heidi Hamelinck, is ook bij de softwareleverancier niet onopgemerkt gebleven. Ze belden haar op voor een kort interview en spraken haar o.a. over de inzet van de kleinschalige lunchbijeenkomsten.

Om de overstap naar het nieuwe salarispakket goed toe te lichten en de voordelen duidelijk te kunnen presenteren is er gekozen om cliënten uit te nodigen op kantoor voor een lunch.

“Tijdens de sessies ontstaan er interessante gesprekken. Er zit een heel gevarieerd gezelschap, van grote werkgevers met een eigen HR-medewerker in dienst, tot kleine eenmanszaken die de gewerkte uren en vrije dagen nog op papier bijhouden. Die diversiteit maakt het ook zo leuk. Je hoort bij iedere werkgever waar de behoefte zit en vanuit daar bekijk ik waar ik mezelf verder in moet verdiepen in Loket.nl, zodat ik echt de adviserende rol kan pakken”, vertelt Heidi.

Lees hier het volledige interview: Klantverhaal Van Duyn Van der Geer

Meer informatie over de implementatie van een nieuw salarissoftwarepakket

Neem contact op met ons kantoor via 071 409 04 09.

Read more

uw salarisadministratie makkelijker gemaakt

by Manon van der Woude on september 10, 2018
0 comments

uw salarisadministratie makkelijker gemaakt

Wij stappen over naar nieuwe salarissoftware. Waarom Loket.nl vraagt u zich misschien af? Omdat wij u als ondernemer zoveel mogelijk willen ontzorgen. Met Loket.nl ervaart u gebruiksgemak en heeft u altijd alleLoket.nl gegevens (salarisadministratie, personeelsadministratie, verlof- en verzuimregistratie en arbeidsvoorwaarden) bij de hand. Overal en altijd toegankelijk op pc of met een handige app op uw mobiele telefoon.

Voordelen van het werken met Loket.nl

 1. Automatiseren van processen/koppelingen: met Loket.nl kunnen wij de salarisprocessen automatiseren en koppelingen maken met andere applicaties. Denk hierbij aan de koppeling met Google Maps, RDW of een tijdregistratie- en financieel systeem zodat uren automatisch kunnen worden ingelezen in het salarissysteem. De journaalposten kunnen automatisch worden ingelezen in het financiële systeem. Zo voorkomt u het dubbel vastleggen van gegevens. U kunt zelf bepalen wie welke administratieve taken gaat vervullen van afdelingshoofd tot de werknemer zelf.
 2. HRM functionaliteiten: Loket.nl heeft uitgebreide HRM-functionaliteiten in de applicatie ingebouwd. Denk hierbij aan het bijhouden van het ziekteverzuim, het vastleggen van verstrekkingen of het laten aanvragen van verlof.
 3. Digitale dossiers: alle documenten kunnen gearchiveerd worden in overzichtelijke en veilige digitale HR-dossiers .Met één druk op de knop vind u wat u nodig heeft en bent u goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.
 4. Persoonlijke signaleringen: er zit een standaard signaalfunctie in Loket.nl waardoor u nooit meer een verjaardag, jubileum e.d. vergeet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zelf eigen signalen in te bouwen.
 5. Werknemerloket: de werknemers kunnen inloggen in een persoonlijke online omgeving waarin ze alle gegevens kunnen raadplegen. Ze kunnen zelf zaken regelen zoals bijvoorbeeld het indienen van declaraties. Heeft een werknemer geluncht met een cliënt of heeft de werknemer een cursus gevolgd waarbij hij/zij met het openbaar vervoer is gegaan? Het bonnetje kan gedeclareerd worden door het maken van een foto en deze te uploaden. Na goedkeuring van deze declaratie wordt deze mutatie direct meegenomen in de salarisverwerking. Werknemers kunnen hun dossier op elk gewenst moment inzien en voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving. U kunt zelf bepalen wat een werknemer naast een jaaropgaaf en de salarisspecificatie kan benaderen via het werknemerloket.

U bent van harte welkom

Bent u nieuwsgierig geworden naar de nieuwe salarissoftware en wilt u alvast kijken hoe het voor u in de praktijk kan werken? Meld u aan voor één van onze lunchsessies waarin wij een demonstratie geven en direct uw vragen beantwoorden. U bent van harte welkom.

 • Datum: donderdag 27 september, donderdag 4 oktober en donderdag 11 oktober
 • Duur: 12.30 uur - 13.30 uur inclusief lunch
 • Locatie: Van Duyn Van der Geer, Jonckerweg 20, Noordwijk
 • Aanmelden voor 18 september via info@vdvdg.nl

Een extra bijeenkomst, u kunt erbij zijn!

Wegens hoge animo organiseren wij nog een (voorlopig) laatste bijeenkomst op vrijdag 16 november 2018 met een uitgebreide demonstratie van onze nieuwe salarissoftware Loket.nl. Wij gaan Loket.nl per 1 januari 2019 gebruiken.

Duur: van 12.30 uur tot 13.30 uur (één uur), inclusief lunch
Locatie: ons kantoor
Aanmelden kan via e-mail aan info@vdvdg.nl
Meer informatie over onze nieuwe salarissoftware vind u terug op onze website VDVDG/werkgeverszaken.

Tot dan!

Namens team Werkgeverszaken, Heidi Hamelinck (hhamelinck@vdvdg.nl)

Read more

Aanvraag subsidie praktijkleren

by Manon van der Woude on augustus 30, 2018
0 comments

Aanvraag subsidie praktijkleren

Tijd om, nu het studiejaar 2017-2018 is afgelopen, te inventariseren voor welke medewerkers er een subsidie praktijkleren aangevraagd moet worden. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk leerplaatsen en werk leerplaatsen. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Ook op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U komt in aanmerking voor subsidie als u aan een aantal voorwaarden voldoet

Deze verschillen per onderwijscategorie zoals hieronder omschreven.

 • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo: dit geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • Leerwerkplekken voor leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Let op: deelnemers aan een beroeps opleidende leerweg (BOL) komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Hbo praktijkleerplaatsen met een opleidingscode in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel is van de opleiding.
 • Werkleerplaatsen voor promovendi en technologische ontwerpers in opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen de organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.

In het mbo en hbo komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor mbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Voor hbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Beheerder is DUO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Zo vraagt u de subsidie aan:

 1. U dient de subsidie digitaal aan te vragen via de website van Agentschap.nl.
 2. Dit doet u door een aanvraagformulier in te sturen, na afloop van het studiejaar maar uiterlijk op 17 september 2018 (vóór 17.00 uur). Het studiejaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018.
 3. Het subsidiebedrag zal worden berekend aan de hand van het totaal aantal subsidieaanvragen dat wordt ingediend met een maximum van € 2.700,- per gerealiseerde praktijk leerwerkplaats of gerealiseerde werk leerplaats.
 4. Uiterlijk 15 december 2018 zal er een besluit over de aanvraag genomen worden.

Uiteraard kunnen wij deze aanvraag ook voor u indienen!

 • Daarvoor hebben wij een machtiging nodig. Neem contact op met ons kantoor dan sturen wij u het formulier Machtiging intermediairs toe.
 • Stuur vervolgens het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier tezamen met de beroepspraktijkvormingsovereenkomst van de betreffende medewerker(s) naar onze salarisafdeling en wij regelen de rest.

De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018.

Met vragen neemt u contact op met onze afdeling Werkgeverszaken en vraagt u naar Heidi Hamelinck, hhamelinck@vdvdg.nl of 071 409 04 09.

Read more

aftellen naar jaarafsluiting 2017

by Manon van der Woude on december 15, 2017
0 comments

aftellen naar jaarafsluiting 2017

Net als u zijn wij ook met het aftellen richting de jaarwisseling begonnen. Toch vragen wij graag nog even uw aandacht voor een aantal belangrijke werkgeverszaken. Zo staan er drie relevante wijzigingen op de agenda ingaande per 1 januari 2018. Laat u goed informeren! Uiteraard kunnen wij u adviseren over de stappen en de aanpak die gelden specifiek voor uw organisatie.jaar 2018

Uitbetalen van vakantiegeld over overwerk

 • Het heeft nog weinig aandacht gekregen in de media maar voor werkgevers waar met enige regelmaat wordt overgewerkt zal een flinke kostenverhoging in 2018 plaatsvinden. Wat wijzigt er per 1 januari 2018? Als werkgever bent u vanaf dat moment verplicht om ook vakantiegeld (minimaal 8% ) over het overwerk uit te betalen.
 • Let op: hetzelfde geldt voor overwerk dat in 2017 is verricht en dat u in 2018 wilt uitbetalen.
 • Ons advies luidt om alle overuren in de maand december zoveel mogelijk vooraf in kaart te brengen en alsnog, eventueel in een extra salarisrun, uit te betalen in 2017.

Premiekorting maakt plaats voor Loonkostenvoordelen (LKV)

 • Per 1 januari 2018 komt de premiekorting voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers te vervallen en zal deze plaatsmaken voor loonkostenvoordelen (LKV).
 • De LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 6.000,-- per jaar. (was € 7.000 in 2017,--)
 • Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor LKV:
 1. De werknemer moet over een doelgroepverklaring beschikken en heeft deze overlegd aan de werkgever (binnen 3 maanden na aanvang dienstverband!)
  Let op: de werknemer is niet verplicht een doelgroepverklaring aan te vragen!
 2. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen bij aanvang dienstverband (geen AOW gerechtigde)
 3. De werknemer was 6 maanden voor indiensttreding niet al eerder in dienst bij dezelfde werkgever
 4. Alle lopende premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers worden per 1 januari 2018 onder voorwaarden naar de LKV overgebracht in een overgangsregeling.

Tegemoetkoming in loonkosten in vorm van Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Graag lichten wij ook het lage-inkomensvoordeel (LIV) nog een keer toe. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. U hebt recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 2. de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van € 9,66 tot en met € 12,08
 3. de werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar
 4. de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

De LIV hoeft niet aangevraagd te worden maar wordt berekend op basis van de ingediende loonaangiften. Het is van belang dat u goed het aantal uren dat verloond moet worden aan ons doorgeeft, anders ontvangt u slechts een deel of helemaal geen LIV.

Wanneer ontvangt u de uitkering? Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018. Het UWV berekent op basis van de ingediende loonaangiften over 2017 voor welke werknemers u recht heeft op LIV. Als dat zo is ontvangt u een eerste voorlopige berekening. Uiterlijk 31 juli 2018 ontvangt u de definitieve berekening van de hoogte van het LIV. Binnen 6 weken na ontvangst wordt de LVI aan u betaald.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met ons team Werkgeverszaken 071 409 04 09!
Geen vragen? Dan wensen wij u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Graag wijzen wij u nog wel even op de mogelijkheid één van onze masterclasses bij te wonen aan het begin van het nieuwe jaar. Eén van de onderwerpen is employer branding. Lees meer: www.vdvdg.nl/nieuwjaar. U bent van harte welkom.

 

Heidi Hamelinck, hhamelinck@vdvdg.nl | 071 409 04 09

Read more

Beoordeling WKR vrije ruimte 2017

by Manon van der Woude on oktober 24, 2017
0 comments

Beoordeling WKR vrije ruimte 2017

Het einde van het jaar nadert daarom wijzen wij u graag op de beoordeling WKR vrije ruimte 2017. Heeft u de vrije ruimte inmiddels al volledig benut? Of heeft u vragen over hoe u de vrije ruimte alsnog optimaal kunt benutten nog voor het einde van het jaar? Wij helpen u graag.

Benut u de WKR vrije ruimte 2017 optimaal? Hoe benut ik de vrije ruimte WKR optimaal?
Voor tips neemt u contact op met ons team Werkgeverszaken en vraagt u naar Heidi Hamelinck, 071 409 04 09 of hhamelinck@vdvdg.nl. Aan de hand van het gebruik van een handige tool geeft zij u direct concrete antwoorden.

Read more

Ontbijt Werkgeverszaken 2016

by Manon van der Woude on december 19, 2016
0 comments

Ontbijt Werkgeverszaken 2016

Inmiddels een week geleden, het vroege ontbijt bij ons op kantoor. De deelnemers hebben veel informatie ontvangen over de pensioenactualiteiten en ontwikkelingen, de status van de WWZ (één jaar later), de Wet DBA, de Wet Meldplicht Datalekken, wijzigingen in het minimumloon en nog meer. Naast dat het veel informatie betreft, is het vaak ook vrij complexe materie. Wat is voor u relevant? En waar moet u op korte termijn actie op ondernemen?

Heeft u het ontbijt gemist?

Hierbij de presentaties in het kort:

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder, bel ons 071 409 04 09.

 

Ontbijt Werkgeverszaken 18 december

Een impressie van de bijeenkomst.

Read more

Ontbijt met Van Duyn Van der Geer 2016

by Manon van der Woude on november 11, 2016
0 comments

Ontbijt met Van Duyn Van der Geer 2016

Op donderdag 8 december vindt ons jaarlijkse Ontbijt Werkgeverszaken plaats. U bent van harte welkomOntbijt VDVDG! Net als vorig jaar staat centraal: een goed verhaal, lekker ontbijt en een sfeervolle omgeving. Naast het uitwisselen van de onderlinge contacten heeft de bijeenkomst vooral ook een sterk inhoudelijk karakter. Er wordt veel informatie gedeeld: een update Werkgeverszaken (wet- en regelgeving voor u relevant), één jaar werken met de Wet werk en zekerheid, pensioenactualiteiten en pensioenlasten, en de laatste trends in HRM. Veel soms complexe materie waar wij u graag zorgvuldig en compleet over informeren.

De praktische informatie

Datum: donderdag 8 december
Tijd: van 07.30 uur tot 10.00 uur
Locatie: bij ons op kantoor, Jonckerweg 20 in Noordwijk

Programma

Van 07.30 uur tot 08.15 uur Ontvangst met ontbijt én lekkere koffie
Van 08.15 uur tot 09.30 uur Korte presentaties met een duidelijk en actueel thema (u kiest er twee)
Na 09.30 uur Mogelijkheid om na te praten

Thema's

Bij aanmelding kiest u twee van de vier thema's. De thema's worden behandeld in kleine groepen, zodat er veel ruimte is om vragen te stellen.

 • Update werkgeverszaken door Robert van Asch
  Dit jaar zijn de onderwerpen iets minder omvangrijk dan de Werkkostenregeling van 2015, maar evengoed voor u als werkgever erg belangrijk om kennis te nemen van o.a. de Wet aanpak schijnconstructie (WAS) netto minimumloon en ketenaansprakelijkheid, Wet Meldplicht Datalekken, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) modelovereenkomsten. Wat moet u weten van deze regelingen?
 • Pensioenlasten en pensioenactualiteiten door Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief
  De prijs van een kilo pensioen is dramatisch gestegen, dat blijkt als het contract met de verzekeraar afloopt. Geldt dat ook voor u, waar moet u op letten en wat kunt u daar aan doen? Maar ook, welke pensioenontwikkelingen komen er aan en hoe kunt u daar op anticiperen? Pensioen is doorlopend in ontwikkeling, daarom staan we er even bij stil. Daarna weet u hoe u daar het beste op kunt inspelen.
 • WWZ: Verminderen flexibiliteit binnen arbeidsrecht goed uitgepakt? door Ingeborg de Vries
  Met de Wet Werk en Zekerheid wilde de regering de flexibiliteit binnen het arbeidsrecht verminderen, maar in de praktijk hebben ondernemingen steeds meer behoefte aan het flexibel kunnen inzetten van personeel. Tijdens deze sessie wordt de laatste stand van zaken besproken met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties. Hoe kunt u voor uw onderneming de flexibele schil inrichten? Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de risico's?
 • Trends in HRM door Claudia Braxhoofden
  Van succesvol werven tot "weg met het beoordelingsgesprek".

U bent van harte uitgenodigd!

Wij horen graag of u bij het ontbijt aanwezig bent. Aanmelden gaat gemakkelijk, u stuurt uw e-mail aan Manon van der Woude. Ook met vragen kunt u bij haar terecht: 071 409 04 09.

Read more

Wijziging eigen risicodragerschap WGA

by Manon van der Woude on juli 15, 2016
0 comments

Wijziging eigen risicodragerschap WGA

Per 1 januari 2017 wijzigt het eigen risicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U heeft hierover een brief van de belastingdienst ontvangen.

Wat houdt het eigen risicodragerschap ook alweer precies in?

U kiest ervoor zelf risico te dragen voor de uitkeringen van de Ziektewet (2 jaar) en de WGA (10 jaar). U neemt de begeleiding van zieke werknemers op zich daar u zelf het risico voor de uitkeringen draagt gedurende 12 jaar. Het voordeel van eigen risicodragerschap is dat u geen premies afdraagt aan het UWV maar het risico afdekt door het onder te brengen bij een particuliere verzekeraar. En dan geldt hoe lager het ziekteverzuim, hoe lager de premie. Tot en met 2016 kon u alleen voor vaste medewerkers eigen risicodrager worden. Per 1 januari 2017 gaan het eigen risicodragerschap WGA-vast en WGA- flex samen en wordt u eigen risicodrager voor zowel de vaste als de flexibele werknemers.

Wat betekent dit voor uw onderneming?

Afhankelijk van uw huidige situatie bekijkt u welke stappen er moeten worden ondernomen.

 • Wilt u eigen risicodrager blijven dan moet er vóór 1 oktober 2016 een aanvullende garantieverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de verzekeraar garant staat voor de WGA en ZW verplichtingen. Doet u niets dan zal het eigen risicodragerschap komen te vervallen per 1 januari 2017 en zult u terugkeren in het publieke bestel voor de WGA-lasten.
 • Werkgevers die nog geen eigen risicodrager zijn en dat wel willen worden, moeten vóór 1 oktober 2016 een garantieverklaring aan de belastingdienst overleggen.

Het eigen risicodragerschap is een complexe materie. De verzekeraars hadden beloofd om begin juli 2016 de premiepercentages bekend te maken maar kunnen pas begin september 2016 een passend aanbod doen. Als u een kleine werkgever bent blijft de premie op sectorniveau en is het wellicht beter om niet te kiezen voor eigen risicodragerschap. Dit zal echter af hangen van het aantal zieke werknemers dat u heeft. Kortom laat u goed adviseren door uw verzekeraar.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de wijziging eigen risicodragerschap WGA? Neem dan contact op met één van onze collega’s Heidi Hamelinck (hhamelinck@vdvdg.nl) en Robert van Asch (rvanasch@vdvdg.nl) van de afdeling Werkgeverszaken via 071 409 04 09. Zij helpen u graag verder.

Read more

Wet Meldplicht Datalekken

by Manon van der Woude on juli 7, 2016
0 comments

Wet Meldplicht Datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze maatregelen wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op termijn de Wbp zal vervangen.

De Wbp heeft kort gezegd betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Anders gezegd: elke behandeling met betrekking tot gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon, zoals: naam, adres, woonplaats en financiële gegevens, maar ook het kenteken van een auto of een IP-adres. Een overtreding van de Wbp kan leiden tot een boete voor zowel het niet melden van een datalek als het ontbreken van adequate beveiliging van persoonsgegevens door organisaties.

Maatregelen

Met de introductie van meldplicht datalekken worden organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het doel van deze wet is om datalekken zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Hiermee rijst direct de vraag welke maatregelen u minimaal moet treffen om dit tegen te gaan. De Wbp spreekt van een adequate en passende beveiligingsniveau rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten van de uitvoering. Een aantal van de maatregelen die moeten worden getroffen zijn:

 • bewerkersovereenkomst (ICT)
 • informatiebeveiliging (waarborging)
 • interne verantwoordelijk (procedures)
 • registratie (datalek)
 • verzekering (cybercrime)
 • privacyverklaring (website)

Salarisverwerking

Als kantoor en dienstverlener voor het verzorgen van de salarisverwerking en u als werkgever/cliënt zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Onze ICT is ondergebracht bij een Cloud leverancier welke adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen voor de hosting van data. Het verzenden van e-mailberichten is onbeveiligd en heeft derhalve het risico in zich dat het kan worden ondervangen of gehackt door een derde en daarmee kan leiden tot het lekken van data. Eén van de maatregelen die het e-mailverkeer tussen u en ons kantoor kan verminderen en beveiligen, is het gebruik van ons Salaris Online portaal. Naast het gemak voor u als gebruiker van het Salaris Online portaal, dragen wij daarbij gezamenlijk met u de zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw medewerkers en verminderen daarmee het risico van datalekken.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of overweegt u direct gebruik te maken van ons portaal neem dan contact op met van onze collega’s Robert van Asch (rvanasch@vdvdg.nl) en Heidi Hamelinck (hhamelinck@vdvdg.nl) van de afdeling Werkgeverszaken via 071 409 04 09.

Wij verwijzen u met betrekking tot de ‘meldplicht datalekken’ ook naar ons mini seminar over dit onderwerp op vrijdagmiddag 8 juli 2016 aanstaand om 15:30 uur, met aansluitend een borrel.

Read more

VAR afgeschaft vanaf 1 mei 2016

by Manon van der Woude on mei 2, 2016
0 comments

VAR afgeschaft vanaf 1 mei 2016

Wat betekent de afschaffing van de VAR voor u? De VAR is afgeschaft vanaf 1 mei 2016. Dat vraagt om ACTIE! U kunt geen VAR meer aanvragen. In plaats van het werken met een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers voortaan werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Hieronder zetten wij voor u op een rij welke zaken u moet regelen vanaf 1 mei.

Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:

 • De opdrachtgever en de opdrachtnemer moeten samen bedenken of een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. In deze gevallen is een modelovereenkomst niet nodig. Bij twijfel kunt u gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
 • Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u wilt werken. Als u geen algemene modelovereenkomst of modelovereenkomst voor branches en beroepen kunt of wilt gebruiken, dan kunt u een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van deze overeenkomst of de opdrachtgever al dan niet loonheffingen moet inhouden en afdragen.
 • Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever of opdrachtnemer. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
 • Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Overgangsperiode van 1 jaar

Zzp'ers en opdrachtgevers die nu nog met een VAR werken, krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. De Belastingdienst geeft hierover veelvuldig voorlichting en ze helpen bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer geldt een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven conform de wettelijke vereisten en de afspraken in de (model)overeenkomst met als doel om er bv. voor te zorgen dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Keuzevrijheid

U bent niet verplicht om een modelovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken. Als u ervoor kiest geen gebruik te maken van de modelovereenkomsten, moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. De Belastingdienst heeft op zijn website uiteengezet welke kenmerken een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking. U kunt aan de hand van deze kenmerken een inschatting maken van uw eigen situatie. Daarmee hebt u echter geen zekerheid over het oordeel van de Belastingdienst over uw overeenkomst. Het risico kan voorts zijn dat er niet gehandeld wordt conform de afspraken in de (model)overeenkomst waardoor de opdrachtgever een naheffingsaanslag ontvangt voor de inhouding van loonbelasting en sociale premies die vervolgens verhaald kan worden op de opdrachtnemer. De werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan de opdrachtgever overigens niet verhalen op de opdrachtnemer.

Laat u informeren over afschaffing van de VAR

Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact op met één van onze fiscale adviseurs of de afdeling werkgeverszaken via 071 409 04 09.

Download het artikel: De VAR afgeschaft vanaf 1 mei 2016
Of lees meer:

Read more